Keşfedilen Sorun

 Anadolu’daki üniversitelerde okuyan gençler, kendi çevrelerinde keşfettikleri ihtiyaçları ya da problemleri, birer girişime dönüştürebilmeyi sağlayacak bilgi ve deneyim birikimine, öğrenme ve destek ortamına nasıl erişebilir?

Kök Nedenler
PISA 2015 Sonuçları

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından PISA işbirliğiyle hazırlanan 2015 Ulusal Raporu‘nda sonuçlar okul türlerine, bölgelere göre ayrıntılı olarak incelendi. Araştırmaya Türkiye’deki 187 okuldan 5 bin 895 öğrenci katıldı.

PISA 2015’te Türkiye’nin, 12 yıl önce aldığı puanların da altına düştüğü gözlendi. Sıralamada Türkiye, 70 ülke içinde fende 52‘inci, matematikte 49‘uncu, kendi dilini okumada 50’inci oldu.

Raporda öğretmenlerin mesleki gelişimine dair veriler de var. Buna göre Türkiye’deki öğretmenler mesleki gelişim programlarına katılmada OECD ülkelerindeki meslektaşlarından daha geride. Türkiye’de son üç ayda mesleki gelişim programına katılan öğretmenlerin oranı yüzde 24 iken, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 50,9.

Bölgesel Eşitsizlikler

PISA 2015 Ulusal Ön Raporu, Sayfa 15

Yine PISA 2015 Ulusal Raporu’na göre Türkiye’de “bölgesel” eğitim eşitsizliklerinin de mevcut olduğu gözlendi.

Okuma becerilerinde 458 puanla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Çanakkale‘den oluşan Batı Marmara, en yüksek puana sahip. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari‘yi kapsayan Ortadoğu Anadolu bölgesinin puanı ise 384. Yani doğudaki çocuklar 74 puan geride.

Bu veri, doğudaki öğrencilerin batıdaki öğrencilere göre iki okul yılı geriden geldiği anlamına geliyor. Eşitsizlikler sonucu oluşan aynı durum matematik ve fende de gözlemlenmektedir.

21. Yüzyıl Gereklilikleri

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) yayınladığı “2020 Yılında Sahip Olunması Gereken En Önemli Yetkinlikler” raporuna göre günümüzde en çok gereksinim duyduğumuz yetkinliklerin %35’i değişecek.

Bu değişimin temelinde ise 4. Endüstriyel Devrim (Fourth Industrial Revolution) adıyla anılan, gelişmiş teknolojilerin ve sanal zekanın harekete geçirdiği yeni çağ yatıyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleşecek değişimler ile teknolojinin bileşmesi, günümüzde insanlar tarafından yapılan işlerin bir kısmının yok olacağını  veya otonom hale gelmiş makineler tarafından yapılabileceğini gösteriyor. 2020 yılında sahip olunması öngörülen beceriler ise şöyle:

2015 2020
 1.  Karmaşık Problem Çözme Becerisi
 2.  Kişiler / Birimler Arası Koordinasyon Becerisi
 3.  Yönetim Becerileri
 4.  Analiz ve Kritik Düşünme Becerileri
 5.  Müzakere Becerileri
 6.  Kalite Kontrol Becerileri
 7.  Hizmet Odaklılık
 8.  Değerlendirme ve Karar Alma Becerisi
 9.  Aktif Dinleme Becerisi
 10.  Yaratıcılık
 1. Karmaşık Problem Çözme Becerisi
 2. Analiz ve Kritik Düşünme Becerileri
 3. Yaratıcılık
 4. Yönetim Becerileri
 5. Kişiler / Birimler Arası Koordinasyon Becerisi
 6. Duygusal Zeka
 7. Değerlendirme ve Karar Alma Becerisi
 8. Hizmet Odaklılık
 9. Müzakere Becerileri
 10. Bilişsel Esneklik (Cognitive Flexibility)

Kaynak: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Çözüm Fikri

Geleceğe ‘Doğru’ Bakan Çocuklar Tasarım, Kodlama ve Robotik Kampı gelecekte karşılaşabileceğimiz sorun ve ihtiyaçları kapsayan Küresel Hedefler‘i, başarmak için çocuklara yaratıcı bir yol öğretebilmeyi amaçlamaktadır.

Müfredatın merkezinde günümüzdeki en güçlü ve etkin Yaratıcı Problem Çözme anlayışı olan Tasarım Odaklı Düşünme bulunmaktadır.

 Hangi değişimleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz?

Küresel Farkındalık

Küresel Hedefleri‘n önemini anlatabilmek adına kamp boyunca, çocuklarla birlikte, bu hedefler ile uyumlu, çevrelerinde gördükleri sorun ya da ihtiyaçları keşfedebilmeleri ve onları çözebilecek becerileri geliştirebilmeleri için birlikte çalışıyoruz.

Sosyal Fayda

Geleceğin yükselen mesleklerinden biri olan, toplumdaki bir sorunu kökünden çözebilmek için girişimciliğin kullanılmasını ifade eden Sosyal Girişimcilik‘in özündeki “fayda yaratma” amacını çocuklarla içselleştiriyoruz.

İletişim & İşbirliği

Çocukların, yakın gelecekte karşılaşabilecekleri Karmaşık Problemler’i “birlikte” çözebilmeyi kavramaları adına empati kurma, derin dinleme gibi 21. Yüzyıl Becerileri’ni Oyunlaştırma aracılığıyla deneyimsel olarak kavranmalarına aracı oluyoruz.

Algoritmik Düşünme

Programlamanın temelini oluşturan, bilgiyi parça-bütün ilişkisiyle düşünerek, karmaşık problemleri çözebilmek için “anlamlı bir şekilde” bir araya getirmelerini sağlayacak Algoritmik Düşünme Becerileri‘ni kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

Tasarım Düşüncesi

Bir ihtiyacı ya da sorunu derinlemesine araştırmayı ve insan-odaklı bir tutumla, yaratıcı bir biçimde çözmeyi ifade eden Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımının çocuklar için uyarlanmış modeli tüm kamp müfredatının çekirdeğini oluşturmaktadır.

Sistem Düşüncesi

Sistem düşüncesi, herhangi bir parçanın detayına odaklanmak yerine, bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. Kamp boyunca çocuklarla birlikte, çevremizde gelişen olayları, bir örüntü içinde inceleyerek ve onlarda Bütünü Görme Prensibi kazandırmaya çalışıyoruz.

Görsel Düşünme

Fikirlerin, adımların görseller aracılığıyla anlatılmasını eyleminin beyinde gerçekleşen süreci Görsel Düşünme olarak ifade edilir. Kamp içerisinde çocuklar fikirlerini çizerek anlatabilmek adına basit, Görsel Not Alma araçları öğrenmektedirler.

Robotik

Yakın gelecekte, çocukların etrafında daha fazla otonom ve akıllı sistemler yer alacak. Böyle bir çağa yaklaşırken, Robotik Kodlama ve tasarım yetkinliklerini, Temel Elektronik ile harmanlayarak, kırsaldaki çocuklara da kazandırmaya çalışıyoruz.

 Gerçekleştirdiğimiz Kamplar

0 ÇOCUK
kampı başarıyla tamamladı.
0 SAAT
atölye çalışması yapıldı.
0 İLÇE
programa ev sahipliği yaptı.
0 PROJE
çocuklar tarafından üretildi.

 YUMURTALIK, ADANA

Çalışma Bilgileri:

Tarih: 23 OCA – 5 ŞUB 2017
Okul: Barbaros İlköğretim Okulu, Yumurtalık
Öğrenci Sayısı: 25
Eğitim Düzeyi: 5. Sınıf
Kamp Süresi: 14 Gün
Üretilen Proje: 5
Eğitimci Ekip: SOGLab Sosyal Girişim Lab.

Bizle İletişime Geç!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.